Opis bibliograficzny artykułu z książki

Pobierz

Tytuł rozdziału.. źródło: NKJP: Marcin Maj: Dokument elektroniczny w bibliografii, Dziennik Internautów, 2005-04-06 Przedstawiono podział bibliografii ze względu na zakres, zasięg, metodę opisu oraz opracowania.OPIS BIBLIOGRAFICZNY fragmentu (rozdziału) książki: OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZPRAWY (ESEJU, rozdziału) Z PRACY ZBIOROWEJ - elementy opisu: Nazwisko i imię autora rozdziału.. Opis artykułu w pracy zbiorowejOPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA Dane dotyczące autora i tytułu artykułu opublikowanego w wydawnictwie ciągłym należy przejmować z nagłówka artykułu oraz informacji umieszczonych bezpośrednio po tekście artykułu.. Elementy obowiązkowe opisu bibliograficznego artykułu z czasopisma Nazwa autora artykułu.. Podtytuł, [w:] tegoż/tejże, opis bibliograficzny książki, zakres stron .Bibliografia przedmiotu (załącznikowa) - spis wszystkich dokumentów krytyczno-literackich, książek, czasopism, artykułów, publikacji z internetu, które posłużyły do opracowania tematu, czyli publikacje o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach i autorach.Opis bibliograficzny Author: Tomek Last modified by: nauczyciel Created Date: 2/22/2012 6:55:27 PM .. Rok, wolumen, numer (rocznik, zeszyt), strony zajęte przez artykuł.. r u a) dokumentu a o a a y Książka Rozdział w książce Artykuł z czasopisma a. książka opis podstawowy Nazwisko I.4, Tytuł książki..

Opis bibliograficzny książki Tytuł.

Literatura podmiotu - ułożony alfabetycznie zapis dzieł literackich, dzieł sztuki, fragmentów muzycznych, filmów, fotografii, plakatów i innych poddawanych analizie.. Książki.. Autor Najczęściej podaje się nazwisko i inicjał lub inicjały imienia (po lub przed nazwiskiem).W opisach bibliograficznych pozycji obcojęzycznych (tytuły, wydania itp.) stosuje się pisownię i interpunkcję języka danej publikacji.. Zięba K., Przedsiębiorczość.Opis bibliograficzny Opis bibliograficzny- zespół informacji wymienionych w ustalonej kolejności,niezbędnych do zidentyfikowania dokumentu (książki, rozdziału, artykułu z czasopisma, dokumentu elektronicznego).. Informacje ustalone na podstawie danych spoza publikacji umieszcza się w nawiasach kwadratowych.. Przykład: A. Leder, Słowo w studni sensu, czyli jak Freud mógłby spierać się z Lacanem o język, [w:] "Kronos", 1/2010, s. 60-74.• Podajemy autora i tytuł artykułu, następnie używamy "[w:]" i podajemy opis bibliograficzny książki, a po nim numery stron, na których znajduje się opisywany przez nas artykuł.. W przypadku artykułu naukowego, może to wyglądać w następujący sposób:W związku z tym w skład pełnego opisu bibliograficznego wchodzą następujące elementy: autor, tytuł, współtwórcy, numer wydania, numer tomu/części, wydawca, miejsce i rok wydania..

Tytuł artykułu.

W: Opis książki, w której za- warty jest rozdział (bez ISBN), strony zajęte przez rozdział.Opis książki jednotomowej (więcej niż trzech autorów, praca zbiorowa): Tytuł.. Kiedy po raz pierwszy przytaczamy artykuł w naszym tekście, powinniśmy podać jego pełny opis w przypisie bibliograficznym.. Opis bibliograficzny artykułu w wydawnictwie zwartym Autor artykułu, Tytuł artykułu, w: Autor książki, Tytuł książki, z której pochodzi artykuł, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania, numery stron, na których znajduje się opisywany fragment.. Uwaga: jeśli autorów jest więcej niż trzech, można wymienić tylko pierwszego z nich z dopiskiem "i in.". Miejsce wydania: Wydawnictwo, rok wydania.. Cz. 1, Opis bibliograficzny, Warszawa SBP 1983 (lub 1986), sięgając jednakOPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA: Elementy opisu: Nazwisko i imię autora artykułu: Opis bibliograficzny artykułu z książki, czasopisma lub gazety przedstawia się następująco: 1.. Przykład: Okresy literackie.. Nazwy autorów oraz tytułów podaje się w formie przejętej z opisywanej publikacji.I.. Bibliografia to: Uporządkowany zbiór najważniejszych danych dotyczących opisywanego dokumentu (np. autor, tytuł, miejsce i rok wydania) umożliwiających jego identyfikację.Skrócony opis bibliograficzny Opis książki Opis fragmentu książki Opis artykułu w książce Opis czasopisma Teksty kultury Opis bibliograficzny - uporządkowany zespół danych o książce lub innym dokumencie do jego identyfikacjiOpis bibliograficzny dokumentu internetowego może być umieszczony w różnych standardach..

Tytuł artykułu.2.

Po drugie, nie zawiera dodatkowych (opcjonalnych) elementów w opisie.. Stosuje się skróty a) strona - s. b) tom - t. c) wydanie - wyd.Tab.. A. Wojtas, M. z Internetu i innych źródeł informacji, z jakich .Opis bibliograficzny artykułu w wydawnictwie zwartym (książce) Autor artykułu, Tytuł artykułu, w: Tytuł książki, z której pochodzi artykuł, odpowiedzialność drugorzędna, oznaczenie wydania, miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania, numery stron, na których znajduje się opisywany fragment.Opis bibliograficzny wybranego ARTYKUŁU PRASOWEGO: Schemat: inicjał imienia nazwisko autora artykułu, tytuł artykułu, [w:] "Tytuł Czasopisma" numer/rok, s. numery stron artykułu.. Tytuł czasopisma.. Przykład: Oblicza i koncepcje rozwiązywania konfliktów w polskiej myśli politycznej XX wieku, red.. Jeśli bierze się fragment książki lub artykułu do pracy to trzeba napisać [w:].. Redaktor lub osoba opracowująca (imię i nazwisko).. Nazwisko i Inicjałimienia autora artykułu,Tytułartykułu.Opis bibliograficzny..

Po trzecie, data napisania artykułu.

Tytuł artykułu.. Opis artykułu / rozdziału w zbiorze tego samego autora Autor, Tytuł.. Opis bibliograficzny artykułu w wydawnictwie zwartym Autor artykułu, Tytuł artykułu, w: Autor książki, Tytuł książki, z której pochodzi artykuł, oznaczenie wydania, miejsce i rok wydania, numery stron, na których znajduje się opisywany fragment.. "Tytuł czasopisma" rok, numer czasopisma, numery stron zajęte przez artykuł Przykład: Jaworski Marcin: Różewicz - ostatni modernista.. Przedmiotem tej normy jest opis bibliograficzny książek opublikowanych wyłącznie po 1800 roku.. Bibliografia- uporządkowany spis (wykaz, zestawienie) dokumentów, książek, artykułów, obrazów i innych materiałów.. Opis bibliograficzny książka a. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie.. Istnieje kilka rodzajów opisów bibliograficznych (BO) opublikowanych dokumentów, w zależności od opisywanego obiektu.Opis bibliograficzny - uporządkowany zespół danych o książce lub innym dokumencie do jego identyfikacji.. Wrocław: Wydawnictwo Astrum, 1999.. Podtytuł, redaktor lub redaktorzy w pracy zbiorowej, miejsce i rok wydania.. 1 Wykaz niezbędnych elementów opisu bibliograficznego dla podstawowych typów dokumentów.. 3.Książki Wydawnictwa zwarte jednotomowe Prace autorskie Prace zbiorowe Wydawnictwa zwarte wielotomowe Prace autorskie Prace zbiorowe Dokumenty niesamoistne w książce Artykuł(rozdział)w pracach zbiorowych jednotomowych .. Nadal można posługiwać się przy opisie książek opracowanymi przez Marię Lenartowicz Przepisami katalogowania książek.. Bibliografia ↓ ↓Opis bibliograficzny jest opracowany na oddzielnym dokumencie (broszura, książka, mapa geograficzna, numer czasopisma) lub w dowolnej części publikacji (artykuł z czasopisma, sekcja książki).. W tym artykule opiszę najbardziej popularny wśród polskich bibliotekarzy standard MLA.. Wydanie.. Strzelecki, Bydgoszcz 2000.. 2º Opis bibliograficzny artykułu z pracy zbiorowej 1.Opis bibliograficzny Uporządkowany spis dokumentów (jednostek bibliograficznych - np. książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym ich identyfikację.. Komunikacja werbalna: szkoła retoryki.. "Polonistyka" 2005, nr 5, s. 18-24 Opis bibliograficzny RECENZJI: Nazwisko i imię autora recenzowanej książki: Tytuł recenzowanej książki.Artykuł z czasopisma - przypis bibliograficzny - Kiedy pierwszy raz przytaczasz dany artykuł z czaopisma.. Przykład:Artykuł z czasopisma (elementy wymagane) Nazwisko, imię (lub inicjał) autora artykułu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt