Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu

Pobierz

.Podejście to spełnia szczególną rolę jako metoda badawcza wykorzystywana w naukach o zarządzaniu.. Zawiera ona szczegółową analizę przypadku, celów, założeń, motywów, działań.Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Al.. Studium przypadku, mimo ogromnej popularności, jest krytykowane - jako jego wady wskazuje się brak rzetelności naukowej i solidnych podstaw do generalizacji wniosków.. Współcześnie jedną z głównych metod wykorzystywanych w naukach o zarządzaniu jest właśnie metoda case study .Źródło: Matejun M., Metoda studium przypadku - egzemplifikacja wykorzystania w naukach o zarz ądzaniu, [w:] Matejun M. Piotr Wójcik.. Podsumowanie 9.. Głównym celem tej metody jest jak najlepsze zobrazowanie pewnego, jak sama nazwa mówi, "przypadku".. Pomimo popularności, metoda ta jest również krytykowana.. Istota i znaczenie studium przypadku 3.4.2.. Procedura badawcza 8.6.. Wprowadzenie 9.2.. Autor Wkład w rozwój teorii naukowej R.K.. Warianty tytułu.. Stopień naukowy doktora i rozprawa doktorska w świetle przepisów prawnych 4.2.Zobacz koniecznie ZARZĄDZANIE STUDIUM PRZYPADKU W NAUKACH O ZARZĄDZANIU w cenie 31.41 zł.. Bardzo często jest stosowane w naukach o zdrowiu, czyli w pielęgniarstwie i ratownictwie medycznym .Metodologia, metodyka, metoda jako podstawa wywodu naukowego 171 Można wyróżnić cztery główne źródła wiedzy o metodologii nauk (rys 1)..

Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu.

Istota studiów przypadku 9.3.. Pojęcie i przesłanki stosowania badań jakościowych 8.4.. Charakterystyka badań jakościowych na tle badań ilościowych 8.5.. Paradygmaty w naukach o zarządzaniu 8.3.. W rzeczywistości .Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu Źródło e-mentor, 2013, nr 1, s. 17-22, tab., bibliogr.. Niebezpieczeństwo zgłaszania ekspertyzy jako pracy naukowej Rozdział 4 Rozprawa doktorska w naukach ekonomicznych 4.1. noczesną wielość stosowanych metod .2.1 Istota metody badawczej w nauce .. 3.3 Studium przypadku jako metoda badawcza Blok 4/ Moduł 4 Metodyka pisania pracy dyplomowej w dyscyplinie nauk o zarządzaniu .. Poprzez wykorzystanie wielu technik gromadzenia oraz analizy danych pozwala ono rozwiązywać problemy naukowe i praktyczne.Metoda studium przypadku pozwala, w szczególności w naukach o zarządzaniu, kon- frontować wiedzę studentów z praktyką funkcjonowania przedsiębiorstw oraz kształ- tować umiejętności analityczne i decyzyjne.Abstrakty W naukach o zarządzaniu coraz większe znaczenie przypisuje się metodzie case study, jako naukowej metodzie badawczej w tej dyscyplinie nauk ekonomicznych.. Zastosowanie studiów przypadku w badaniach nauk o zarządzaniu Wojciech Czakon 9.1..

Komentarze do artykułu:Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu.

Prowadzi badania w zakresie zarządzania strategicznego i międzynarodowego - jest kierownikiem i wykonawcą w różnych projektach badawczych (statutowych i finansowanych przez NCN).Podręczniki do wybranych metod badania sprawności intelektualnej - zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.. Języki publikacji.. Autorzy.. B. Piasecka: Wójcik P.. 17-22 ; article: Kompetencje pracowników 55+ w opinii pracowników z młodszych grup wiekowych (Richert-Kaźmierska A., Stankiewicz K.), p.. Stanowi ona wnikliwą analizę konkretnego zjawiska.. Potencjalne wykorzystanie studium przypadku 3.4.3.. 23-26 ; article: E-czytelnictwo studentów - wybrane konteksty (Stachowiak B.), p.. Studium przypadku jest to opis badanego obiektu (zjawiska, procesów) w określonych warunkach, miejscu i czasie.. Jest to jakościowe badanie, które może dotyczyć wielu dyscyplin naukowych.. Omówiono projektowanie toku badawczego charakterystycznego .Zazwyczaj studium przypadku stosuje się w badaniach z takich dziedzin jak zarządzanie, socjologia, pedagogika, psychologia, resocjalizacja.. PL EN8.2.. 26 poz. Słowa kluczowe Studium przypadku, Metodologia badań, Metody badawcze Case study, Research methodology, Research methods Uwagi streszcz..

Studium przypadku jako metoda badawcza 3.4.1.

Głównym celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie nieścisłości w rozumieniu studium przypadku.. Intencją autora jest również usystematyzowanie wiedzy z zakresu tej metody, określenie jej miejsca w metodologii nauk oraz ocena jej przydatności w badaniach .Studium przypadku (ang. case study) jest jedną z jakościowych metod badawczych.. W pierwszej kolejności wymienić należy opracowania, z jakimi przede wszystkim powinien zapoznać się student - najmłodszy pracownik naukowy znajdujący się na początku swojej naukowej kariery.3.4.. Niepodległości 162, 02-554 WarszawaPrezentowana publikacja "Wybrane problemy zarządzania i finansów - studia przypadków" zawiera 14 studiów przypadku (case study) z zarządzania i finansów.. PL. Abstrakty.. Metodologia wyróżnia przy tym różne rodzaje studiów przypadku: objaśniające, badawcze, opisowe, wielokrotne, wewnętrzne, instrumentalne, czy zbiorcze2.Metoda studium przypadku pozwala, w szczególności w naukach o zarządzaniu, kon- frontować wiedzę studentów z praktyką funkcjonowania przedsiębiorstw oraz kształ- tować umiejętności analityczne i decyzyjne.Case study (studium przypadku, analiza przypadku) to metoda badawcza zawierająca szeroki opis danego zjawiska, mająca na celu jego pogłębioną analizę i ocenę..

Koszt dostawy już od 0.00.article: Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu , p.

Zakres rzeczowy w przypadku nauk o zarządzaniu odnosi się do zarządzanych przedmiotów - organizacji.. Układ książki odpowiada głównym zagadnieniom związanym z metodą studium przypadku.. Czy wnioski formułowane na podstawie takiego badania mają walor poznania naukowego?Metoda studium przypadku w badaniach z zakresu nauk o zarządzaniu jest ważną metodą badawczą w studiach nad organizacjami.. Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu Piotr Wójcik Wprowadzenie Studium przypadku, mimo ogromnej popularności, jest krytykowane - jako jego wady wskazuje się brak rzetelności naukowej i solidnych podstaw do generalizacji wniosków.Studium przypadku jako jakościowa metoda badawcza, służy lepszemu zrozumieniu zachodzącego procesu, poprzez analizę wybranego przypadku (Wójcik, 2013).Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu.. mentalizmu do pluralizmu metodologicznego, by w ten sposób uzasadnić jed-..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt