Na podstawie wiedzy pozaźródłowej określ kto i kiedy wydał cytowany dokument

Pobierz

Na pytanie "Kim był Billy Milligan?". Kwestie opisowe: - odszukaj, opisz, przedstaw, opowiedz III.. A tylko, jeżeli taż pani Węgier córkę swą Jadwigę, królową polską przyrzeczoną, odda mu w małżeństwo.. Kiedy na Żmudzi w 1409 roku wybuchło powstanie przeciw Zakonowi, Witold /namiestnik Wielkiego Księstwa Litewskiego/udzielił powstańcom pomocy, co Krzyżacy uznali za wypowiedzenie wojny.. Przedstaw dwa skutki, jakie przyniósł zacytowany dokument.Integracja wiedzy ze źródła z wiedzą pozaźródłową.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli zdanie jest fałszywe.Dział chemii, który zajmuje się związkami chemicznymi, zawierającymi wiązania donorowo‐akceptorowe, nazywa się chemią koordynacyjną.. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej określ kim był i jaką role odgrywał Jan Skrzyniecki podczas wydarzeń w 1881 roku.Na podstawie wiedzy pozaźródłowej określ kim był i jaką role odgrywał Jan Skrzyniecki podczas wydarzeń w 1881 roku.. (4 pkt) Przeczytaj uważnie tekst i wykonaj polecenia A, B i C.. Tam najpierw archonci przeliczali całą ilość skorupek.. osk KRRiT stoi na straży wolości słowa i prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.. (art2 1 3 konstytucji Rp).Na podstawie przedstawionej ilustracji oraz wiedzy własnej oceń prawdziwość poniższych zdań.. spróbuj tez ustalic gdzie i w którym roku zostały po raz pierwszy został zastosowany każdy przedmiot: * samolot - * maszynka do golenia z wymiennym dwustronnym ostrzem - * ruchome schody - * kinematograf * odkurzacz elektryczny -8 Określ, który rzymski władca i kiedy wydał edykt mediolański..

... określ, kto i kiedy wydał cytowany dokument.

Pytania służące do ustalenia związków między faktami: .. kto mógł napisać cytowany tekst: Na podstawie krytyki wewnętrznej źródła nie .Szukali pretekstu do wojny.. !• Opisz prerogatywy przynależne władcy w państwie Franków.. 24 Średniowiecze 5 Cesarz czy papież - uniwersalistyczne wizje EuropyZbierz informacje na temat podanych wynalazkow przełomu XIX i XX wieku.. .Komentarz do zadań z historii 5 Zadanie 2.. Bo jeżeli głosujących było mniej niż sześć tysięcy, wynik […]Na podstawie wiedzy pozaźródłowej określ kim był i jaką role odgrywał Jan Skrzyniecki podczas wydarzeń w 1881 roku.. Wielki Książę przyrzeka wszystkie skarby swe złożyć i wydać na odzyskanie strat państw obojga, tak Polski, jak i Litwy.. Strona 55Na podstawie Konstytucji określ czym zajmuje się i kto wybiera KRRiT oraz Trybunał Stanu.. bardzo trudno odpowiedzieć nawet specjalistom z dziedziny.Średniowiecze Kształtowanie się średniowiecznej Europy Początki Polski Europa w okresie rozkwitu średniowiecza Rozbicie dzielnicowe i odbu.. • Na podstawie wiedzy źródłowej oraz wiedzy własnej oceń, jaką rolę odegrała postać papieża w relacjach z królem Childerykiem z dynastii Merowingów i jego następcą Pepinem z dynastii Karolingów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt