Imiesłów przysłówkowy przykłady

Pobierz

- uprzednie ( -wszy, -łszy ) wybrawszy, podpisawszy, wiódłszy ; Ojciec, zjadłszy obfity obiad, postanowił uciąć sobie małą drzemkę.. wskazuje na wykonawcę czynności .. Siedząc godzinami przed komputerem, niszczysz wzrok.. W języku polskim stosowane są imiesłowy przymiotnikowe: czynne ( czytający, biegnąca) i bierne (opisany, przebyty ) oraz imiesłowy przysłówkowe: współczesne ( czytając, śpiewając) i uprzednie ( przeczytawszy, zgubiwszy ).. Powiedziawszy to, usiadł w fotelu.. "Jestem zmęczony".. tłumaczenie.. Przygotowania zostały zakończone.. Naprawdę.. Gérondif to łatwa rzecz do zrobienia w języku francuskim.. Wyjątkiem od powyższej reguły jest imiesłów wyjąwszy, który nie wymaga przecinka.. - użycie imiesłowu przysłówkowego uprzedniego wskazuje na to, że czynność dobiegnięcia odbyła się przed padnięciem na bieżnię.. Dzielimy je na: współczesne - pisząc, mówiąc, skacząc, uprzednie - przyszedłszy, ujrzawszy.Spójrzcie na poniższe przykłady, które to potwierdzają: .. - imiesłów przysłówkowy współczesny: można go rozpoznać po końcówce - ąc, np. czytaj ąc, pisz ąc itp. Ubrawszy się, wyszła z domu.. lub przecinkami (dwoma): Kami, usiadłszy wygodnie, pogrążył się w lekturze.. Oto przykłady użycia liczebnika jako okolicznika: Dobiegłem drugi.. Skończyliśmy pierwsi.. Imiesłowy (szczegółowo zostały omówione w osobnym rozdziale) • przysłówkowe są nieodmienne: - współczesne ( -ąc ) pisząc, żyjąc, istniejąc ; Wyjeżdżając na wakacje, Ania zawsze poznawała ciekawych ludzi..

Imiesłów... Imiesłów przysłówkowy ...Imiesłowy.

Przytoczę dwa przykłady: w pierwszym występuje według mnie zmiana podmiotu, a w drugim - zmiana czasu.Imiesłowy przymiotnikowe czynne można utworzyć wyłącznie od czasowników, które mówią o czynności powtarzającej się i niezakończonej (są to czasowniki, które mają aspekt niedokonany), np. piszący ( pisałem wczoraj - piszę teraz - będę pisał jutro ).Za­koń­czo­ne są na koń­ców­ki: "ny", "na", "ne", "ony, "ona" "one" oraz "ty", "ta", "te".. czynny.. Nie siadaj do stołu, nieumywszy rąk.Imiesłów przysłówkowy współczesny informuje o czynności, która miała miejsce w tym samym czasie, co inna wykonywana czynność.. Sugeruje to, że wypadek szedł do pracy.. W zda­niach: Zupa została zjedzona.. Pierwsza czynność musiała się zakończyć, by rozpocząć drugą, więc stosujemy .Imiesłów przysłówkowy uprzedni wyraża czynność, która już się zakończyła.. Przykłady: marcher -> nous marchons -> en marchantPrzykłady wyrażone przez imiesłowowy równoważnik zdania z końcówką -ąc: Marząc, bujaliśmy w obłokach.. Druga ważna rzecz: podmiot, czyli wykonawca obu czynności, musi być ten sam.. Pisząc artykuł do Wikipedii, zadzwonił telefon.. Dobiegłszy do mety, zawodnik padł na bieżnię.. - premier najpierw zapowiedział dymisję, potem odetchnął z ulgą.Przykłady: Co mogę robić, będąc na wakacjach?.

Jak łatwo zauważyć, imiesłów ten ma końcówkę -ąc.

W takich sytuacjach stosujemy imiesłów przysłówkowy uprzedni (-łszy, -wszy).Kiedy stosujemy imiesłów uprzedni, a kiedy współczesny - Kiedy zmywałem naczynia, myślałem o wakacjach.. Błędy:.. Tworzymy je od czasowników przechodnich dokonanych i niedokonanych, dodając końcówki -ty, -ta, -te, -ny, -na, -ne.. Tworzą one równoważniki zdań, ale są nieodmienne i nie zależą od podmiotu - czyli określają go pośrednio.. mając.. bierny .. Imiesłów przysłówkowy współczesny wyraża natomiast czynność, która nadal trwa.2) imiesłów przymiotnikowy bierny: palony, spalony, budowany, zbudowany, jedzony, zjedzony, "Spaleni słońcem", "Skradzione serca"; 3) imiesłów przysłówkowy współczesny: paląc, budując, jedząc, "Tańcząc w ciemnościach", "Czekając na Godota"; 4) imiesłów przysłówkowy uprzedni:Imiesłów przymiotnikowy bierny.. Przeczytawszy dwa rozdziały książki, zgasiłem światło i zasnąłem.. Przykładowo: Zabrać ‒ zabrany Bić ‒ bity.. Pokój został posprzątany przez brata.. Przykład bezokolicznika w zdaniu.. będąc.. ący: robiący ąca: robiąca ące: robięce .. Zapowiedziawszy swą dymisję, premier odetchnął z ulgą.. Poprawna forma to 'przeczytawszy'.. imiesłów przysłówkowy uprzedni «imiesłów oznaczający czynność wcześniejszą w stosunku do tej, którą wyraża orzeczenie zdania, np. przeczytawszy, zjadłszy ».Czasownik może pojawić się w wypowiedziach także w formie nieosobowej, jako bezokolicznik, imiesłów przysłówkowy lub imiesłów przymiotnikowy..

en sachantImiesłów przysłówkowy współczesny, tylko tak okropnie brzmi.

Imie­sło­wa­mi przy­miot­ni­ko­wy­mi bier­ny­mi są wy­ra­zy "zje­dzo­na", "po­sprzą­ta­ny" oraz "za­koń­czo­ne".Forma 'czytawszy' jest niepoprawna.. Przykłady:.. Adam, próbując zrozumieć sztukę, zasnął.Imiesłów przysłówkowy Imiesłów przysłówkowy uprzedni .. Bezokoliczniki kończą się na -ć.. Czy możliwe jest poprawne zastosowanie imiesłowu przysłówkowego w zdaniu z dwoma czasami, np. przeszłym i teraźniejszym?. Jak sam widzisz, forma czasownika (dobiegłem, skończyliśmy) ma wpływ na formę, w jakiej .Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe.. Przykłady: zbudowawszy, powiedziawszy, ukradłszy.. Spójrzmy na przykładowe zdania z wykorzystaniem imiesłowu przysłówkowego współczesnego: Żaneta, jadąc samochodem, rozmawiała przez telefon i dlatego dostała mandat.. "Chciał ją zapytać o drogę.". Takie imiesłowy używane są w celu utworzenia strony biernej czasowników, np.: Ten temat jest wałkowany od dekad.Przykłady w kontekście.. Coś co się tak nazywa musi być proste, limit zła wyczerpany nawet jak na język Moliera .. Ania, słuchając reprymendy, zerkała na mnie ukradkiem.. Tworzy się go od czasowników dokonanych poprzez dodanie końcówki -łszy (po spółgłoskach) lub -wszy (po samogłoskach).. Imiesłowy przysłówkowe z partykułą "nie".W takich sytuacjach stosujemy imiesłów przysłówkowy współczesny (-ąc)..

Imiesłów przysłówkowy uprzedni musi być utworzony od czasownika dokonanego.

Używamy go w zdaniu wtedy, gdy przynajmniej dwie czynności , sytuacje lub zdarzenia dzieją się w tym samym czasie, np.To konstrukcja, której głównym elementem jest imiesłów przysłówkowy współczesny (np. chodząc, idąc, robiąc, myśląc itp.) lub imiesłów przysłówkowy uprzedni (np. zrobiwszy, przeczytawszy, przyszedłszy, przemyślawszy, napisawszy ) oraz określenia.Przykłady: parler → nous parl ons → parlant → en parlant (mówiąc) vouloir → nous voul ons → voulant → en voulant (chcąc) manger → nous mange ons → mangeant → en mangeant (jedząc) Formy nieregularne.. Zrobiwszy śniadanie, zawołała.. Zmywając Czynności trwają jednocześnie, więc stosujemy imiesłów przysłówkowy współczesny.. PRZYKŁADY .. Przykład: Zapaliwszy lampę, zabrał się do pisania listu.. Chodząc, ćwiczył swoje mięśnie.imiesłów przymiotnikowy przysłówkowy czynny bierny współczesny uprzedni -ący -ąca -ące -ny -na -ne -ty -ta -te -ąc -łszy .. przykłady świec-ący (obraz) błyszcz-ąca (rama) chodz-ące (dziecko) ozdobio-ny ugotowa-na uniesio-ne umy-ty obcięć-ta zatar-teimiesłów przysłówkowy.. czasownik.. Zosia, ujrzawszy swojego ukochanego, niespodziewanie się zarumieniła.. (dla okolicznika).. - Kiedy zjadłem obiad, pozmywałem naczynia.. • .Imiesłów przymiotnikowy czynny - zakończony na "-ący" Imiesłów przymiotnikowy bierny - zakończony na "-ny" lub "-ty" Wzór: pisać: piszący: pisany: tańczyć wołającyPrzykłady anakolutów z imiesłowem przysłówkowym współczesnym: Idąc do pracy, miał miejsce wypadek.. Przykłady bezokoliczników: "czarować", "dręczyć", "uwolnić"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt