Sprawozdanie nauczyciela dyplomowanego informatyka

Pobierz

Od roku 1998 pracuję w Wiźnie - na początku w Szkole Podstawowej, następnie w Gimnazjum, a obecnie w Zespole Szkół w Wiźnie.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczneZamieszczam sprawozdanie z realizacji Planu rpozwoju zawodowego za okres stażu nauczyciela techniki i informatyki ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.. Zamiescilem tez dokumentacje w formie zalacznikow, potwierdzajaca spelnienie zadan.Jestem nauczycielem dyplomowanym!. Pokolenia Kolumbów w Płocku rozpoczęłam w dniu 1 września 2005 roku jako nauczyciel matematyki i informatyki.Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego za I semestr roku szkolnego 2013/2014Sprawozdanie z pracy zdalnej to nowy dokument, z którym muszą zmierzyć się nauczyciele.. Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.)SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2010 DO 31.05.2013 ROKU mgr Ewa Paczkowska WPROWADZENIE Swoją pracę w Centrum Kształcenia Ustawicznego im..

Sprawdzanie teczki na dyplomowanego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Gabrieli Jasińskiej Stanowisko: nauczyciel mianowany Miejsce .. Do sprawozdania dołączono dokumenty potwierdzające realizację poszczególnych zagadnień.. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Na stanowisku nauczyciela wspomagającego pracowałam do czerwca 2014 r. Od września tegoż roku prowadzę zajęcia z rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi.. Jak je przygotować?. nauczyciel mianowany języka angielskiego Szkoły ETE im.. Przez cały okres stażu pracowałam w Gimnazjum nr 2 w Orzeszu - Zawadzie ucząc chemii, informatyki oraz pełniąc funkcję wychowawcy.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Jolanty Wawoczny .. Jestem nauczycielem pracującym w jednym z bydgoskich liceów.. b. Doskonalenia umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną..

Teczka na kontraktowego mianowanego dyplomowanego.

Opracowywania i wdrażania programów działań.. d.Wprowadzone, wraz z reformą oświaty, zmiany w Karcie Nauczyciela umożliwiły mi ubieganie się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Gwarancja aktualności poradników.. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam 24 czerwca 2009 r. 1 września 2012 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego wraz z dokumentacją spełnienia wymagań mgr Anna Pietraszuk.. Zadanie 2: Technologia komunikacyjna i jej zastosowanie w pracy z dziećmi, rodzicami i innymi nauczycielami - doskonalenie własne w zakresie komunikacji.. (2020-07-06) Sprawozdanie nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego na podstawie rozporządzenie z 2013r.Poniżej przedstawiam sprawozdanie z ich realizacji zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela dyplomowanego zawartymi w Rozporządzeniu MEN i S z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r.. Na świeżo po rozmowie postanowiłam podzielić się z Wami swoim doświadczeniem oraz dokumentami: sprawozdaniem ze stażu oraz opisem i analizą uzyskanych efektów..

31 maja 2006 zakonczylem swoj staz na nauczyciela dyplomowanego.

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego - informatyka WPROWADZENIE Pracę w zawodzie nauczyciela podjąłem w roku 1991.. Sprawozdanie z realizacji zadań planu rozwoju zawodowego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r. 2 .. Forum awansowe odpowiada ekspert d/s awansuSprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […] Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera .Sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy obejmujące charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia, wychowania i opieki, .. A na zakończenie wpisu przygotowałam dla Was małą niespodziankę Witam 31 maja 2020 r. kończę staż na nauczyciela dyplomowanego , plan pisałam według starych zasad, wiem że sprawozdanie piszę z realizacji własnych działań, mam pytanie czy faktycznie muszę przeprowadzić co najmniej 3 lekcje otwarte, bo na razie miałam jedną i to wspólnie prowadzony z koleżanką w ramach projektu.Proszę o .Grupa A. ponizej zamieszczam sprawozdanie z realizacji zadan w wersji dla dyrekcji szkoly..

Podpowiem :)Sprawozdanie nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.SPRAWOZDANIE ROCZNE (2019/ 2020) Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 1. .. Przez ostatnie dwa lata jestem także nauczycielem informatyki i .Nauczyciele, którzy w danym roku szkolnym przestali zajmować stanowisko dyrektora szkoły mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy, o ile staż rozpoczęli z dniem 1 września roku szkolnego następującego bezpośrednio po tym roku .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu .Awans zawodowy nauczycieli - poradniki autorstwa doświadczonych ekspertów d/s awansu.. ZADANIE 1 1.. Opis realizacji zadania (sposoby, czas trwania):Witam!. którym ostatecznie było złożenie wniosku o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego, a przy tym z większym jeszcze zaangażowaniem pracować i rozwijać własne kompetencje.. - 11 -1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. 1 września 2000 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy.. Bardziej szczegółowoSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela matematyki, ubiegaj ącego si ę o stopie ń nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres sta żu 2007-2009.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .7.. Podejmowania i doskonalenia ewaluacji własnych działań.. Alberta Schweitzera ul. Franciszkańska 5 w Gliwicach Adres miejsca pracy: 44-100 Gliwice, ul.Przedstawione sprawozdanie z przebiegu stażu mgr Jacka Podgórskiego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego jest zgodne z założonym planem rozwoju zawodowego.. Poprzedni artykuł Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi, który zakończył staż przed dniem 1 września 2018 r. .prezentacja: Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego _2020 materiał pomocniczy do planu rozwoju - Dokument nie jest wzorem planu, stanowi przykład zapisów charakterystycznych dla dokumentu.Należy go wypełnić własnymi terminami i działaniami związanymi z wykonywaną pracą.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt