Od podanych rzeczowników utwórz przymiotniki i zapisz je w odpowiedniej formie

Pobierz

Szare radio gra.. Zastosuj podane rzeczowniki w odpowiednich przypadkach.. Podkreśl w zdaniach przymiotniki.. utworz rzeczowniki do podanych przymiotników seiden- wollen- ledern- baumwollen- 2.. 2015-03-20 13:55:04; Utwórz przymiotniki do podanych rzeczowników.. "PIEŚŃ O ŻOŁNIERZACH WESTERPLATTE".szacunek,poświęcenie,tęsknota,praca,walka.się dla Ojczyzny.za Ojczyznę.za Ojczyzną.dla dobra Ojczyzny.Ojczyznę(jest to ćw.4 str.93 z książki Słowo na .Wpisz w puste pola casowniki w odpowiedniej formie czasu Past Simple&Past Contin Przedmiot: Język angielski / Liceum: 2 rozwiązania: autor: Kitka18 22.4.2010 (15:13) z podanych wyrazów ułóż zdania w czasie present continuous 1. you / go Przedmiot: Język angielski / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: dawid1991 22.9.2010 (22:08)Od rzeczowników w ramce utwórz przymiotniki i dopisz je do pasujących rzeczowników.. Skorzystaj ze słownika synonimów Szkatułka szal torba maskotka.Dopisz określenia podanych rzeczowników.. rozmowa - (dopełniacz l.mn.). 2010-01-05 14:41:46; do podanych rzeczowników utwórz przymiotniki 2010-02-07 13:19:27; Do podanych imion utwórz przymiotniki i wypisz je w odpowiednich miejscach.Choose the correct word.. Wzór: góra - wspinaczki górskie .. Od podanych nazw własnych utwórz przymiotniki i zapisz je w odpowiedniej formie.. {rycerz, uczeń, Bałtyk ,krawiec,województwo,młyn,gród,student} 1.-miecz ___ 2.-miasto .Utwórz formy słownikowe od podanych przymiotników..

Od podanych rzeczowników utwórz przymiotniki i zapisz je w odpowiedniej formie.

Następnie określ ich formę (przypadek, liczbę, rodzaj).. drewno .3.. Mama gotuje obiad.. Z menu cukierni zniknęły wszystkie przymiotniki.. spróbuj skorzystać z wyszukiwania w witrynie i znaleźć inne odpowiedzi na ten temat Polski.. Wesoły chłopiec idzie do szkoły.. smacznej - .. Zapisz odpowiedzi tutaj lub w zeszycie.. Chłopiec zaprosił na nie dzieci ze swojejRzeczowniki te piszemy wielką literą.. The new employee signed/wrote a six-month contract to work at the company.Od podanych rzeczowników utwórz przymitniki i zapisz je.. : 2012-05-20 09:24:03; Utwórz przymiotniki do podanych rzeczowników .. 2017-03-14 19:59:31 zadanie 11 strona 32 od podanych rzeczowników utwórz przymiotniki podaje benzyna , dentysta , szczaw, cement , film , instrument 2011-03-10 18:43:47Od podanych czsowników i przymiotników utwórz rzeczowniki: biegać, czytać, grać, czerwony dobry, zdolny, 2013-01-02 16:41:16 Od podanych czasowników i przymiotników utwórz rzeczowniki .. 2013-03-03 17:35:24; Od podanych rzeczowników utwórz przymiotniki: 2014-06-08 12:07:49; do podanych rzeczowników utwórz przymiotniki 2010-02-07 13:19:27; Od podanych rzeczowników utwórz przymiotniki :) 2014-05-15 14:44:21Utwórz przymiotniki od podanych nazw własnych i wpisz je we właściwe miejsca: Szwecja, Chiny, Ruś, Anglia, Czechy, Francja, Turcja..

Od podanych rzeczowników utwórz przymiotniki i zapisz je w zeszycie.

Następnie ułóż zdania z nowo powstałymi wyrazami.. Dopasuj przymiotniki w odpowiedniej formie i uzupełnij kartę deserów.. Jutro wyjeżdżam za granicę.. Mały piesek skacze.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Napisz krótką historyjkę(4-5zdań)w której urzyjesz jednego ze zwiąsków frazologicznych które podam niżejByć pod czyjąś egidą.. Zapisujemy wyrażenia: skała - skalisty brzeg,góra - górska wyprawa,las - leśny szlak,morze - morski Odpowiedź na zadanie z Elementarz XXI wieku.. 2013-03-03 17:35:24; OD podanych nazw utwórz przymiotniki!. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. 5 Podane wyrazy wpisz do tabeli.. Wzór: Białystok - białostockie ulice .1.Do podanych rzeczowników własnych dopisz rzeczowniki pospolite: Wisła- Atlantyk- Londyn- Azja- Adam- Sienkiewicz- Alpy-.. 2011-12-02 17:29:16Od podanych rzeczowników utwórz przymiotniki w rodzaju męskim: haft, hotel, honor, bohater.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Uzupełnij zdania 3.1.-3.5., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie..

Zastąp liczby w nawiasach wyrazami w odpowiedniej formie.

Podkreśl w zdaniach rzeczowniki.. Do Podanych rzeczowników dopisz ich wyrazy bilskoznaczne ,które pozwolą uniknąć powtórzeń w opisie danego przedmiotu.. huk — wajsko— honor - naród - armata — walka - Dopisz rzeczowniki pokrewne do podanych przymiotników.. W sobotę (8) marca Tomek obchodził swoje urodziny.. Od podanych rzeczowników utwórz przymiotniki i zapisz w odpowiedniej formie.Przeczytaj powstałe wyrażenia.WZÓR… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Od podanych rzeczowników utwórz przymiotniki i zapisz je w zeszycie.. pomożecie?. Ćwiczenia edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna cz. 21. .. Od podanych czasowników, utwórz imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe czynne,bierne, współczesne i uprzednie : .Od podanych rzeczowników utwórz czasowniki w bezokoliczniku i wpisz je w odpowiednie miejsca.Wybierz dwa utworzone związki i ułoż z nimi zdania na temat bohaterów wiersza.. Przyjedziemy po obiedzie.. - rzeczowniki pospolite - oznaczają osoby, zwierzęta, rzeczy i miejsca w sposób ogólny, jako jedne z wielu osób, rzeczy, zwierząt, miejsc tego samego rodzaju, Przykład: dziewczynka, pies, państwo, rzeka.. : 2012-05-20 09:24:03 Uzupełnij zdania , wpisując przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym.. Od podanych rzeczowników utwórz przymiotniki i zapisz je w odpowiedniej formie..

2013-01-01 14:40:34Od podanych wyrazów utwórz przymiotniki i zapisz je przy rzeczownikach.

Agnieszka ma czerwony tornister.. Rzeczowniki te piszemy małą literą.Podkreśl wyrażenie przyimkowe i wpisz je w odpowiednie miejsca.. Podkreśl w zadaniach czasowniki.. popamiętać .. miesiąc - zapamiętać karę na długo.. piesek - ktoś bardzo delikatny, wypieszczony.. flegma - spokój, opanowanie, brak żywszych reakcji uczuciowych.. ceremonie - przesadna grzeczność.. stół - stół .Uzupełnij zdania 3.1.-3.5., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. To są wyrazy które musisz przekształcić w przymiotniki: Francja,Kraków,nauczyciel,góral CZEKAM NA SZYBKĄ ODPOWIEDZ Daję Naj.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Od podanych rzeczowników utwórz przymiotniki.. Piekarz piecze bułki.. Question from @OlaFasola333 - Szkoła podstawowa - Polskiutworz odpowiednie formy czasownikow podanych w nawiasach.. polski - warowny HO — europejski Policz rzeczowniki i przymiotniki, a nastepnie wpisz liczby w odpowiednich kratkach, gdzie P oznacza przy- miotnik, a RZ — rzeczownik.Od podanych rzeczowników utwórz przymiotniki i wpisz je do diagramu odczytaj pierwsze litery w pisanych przymiotników.które utworzą hasło: Praca: 9 kratek Ironia: 9kratek Litość: 9kratek niechęć: 9kratek Anglia: 9kratek.. zadanie interaktywne.. ____ / 5 Wzór: góra - wspinaczki.. - MidBrainartDo podanych rzeczowników utwórz przymiotniki.. szkło • jabłko • muzyka • wełna instrument czapka sok butelka 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt