Sprawozdanie pedagoga szkolnego za 1 semestr

Pobierz

Za przesłanie i zgodę na publikację dziękuję autorom: Maciej Hope.. Niniejsze sprawozdanie obejmuje działania wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.Sprawozdanie z działalności pedagoga szkolnego za I semestr roku szkolnego 2011/12.. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych; Dla rodziców; Dla uczniów; Biblioteka szkolna.. odbyły się eliminacje szkolne do międzyszkolnego konkursu Nasze osiągnięcia - Szkoła Podstawowa nr 79.. Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych.Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego za i semestr SPRAWOZDANIE PEGAGOGA SZKOLNEGO Działania wychowawczo-profilaktyczne podejmowane w I semestrze roku szkolnego … przez pedagoga szkolnego Edytę FałkowskąSprawozdanie pedagoga szkolnego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020.. 1 wywiad w środowisku.. Sprawozdanie z I semestru 2015_16.Przedstawiam szablony sprawozdań wychowawców za 1-szy semestr nauki.. Objęłam kontrolą uczniów nierealizujących systematycznie obowiązku szkolnego, w tym celu6.sprawozdanie z klasyfikacji za semestr/rok szkolny klas 4-6 doc. 7.sprawozdanie z realizacji zadań przedmiotowych doc. 8.sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (art.42) doc. 9.sprawozadnie z realizacji zajeć pozalekcyjnych w roku szkolnym doc. 10.ocena efektów kształcenia okreslonych w podstawie programowej z przedmiotu doc. 11.arkusz analizy własnej pracy nauczyciela w roku szkolnym docSprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/2019 1..

Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego - I semestr 1.

Bardziej szczegółowoSprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego - II semestr roku szkolnego 2015/2016.. Każdy wzór sprawozdania jest inny i kładzie nacisk na inne aspekty pracy wychowawcy.Sprawozdanie Z Pracy Pedagoga Szkolnego Za Semestr pliczek.waw.pl/Sprawozdanie-Z-Pracy-Pedagoga-Szk… / 5 lat temu (19 sierpnia)Kalendarz roku szkolnego 2020/2021; Ubezpieczenie 2020/2021; Sport; Projekty szkolne; SKS Kaliber; Stowarzyszenie; 40 lat Szkoły; Ochotniczy Hufiec Pracy; BIP ZSP Szubin; Zawsze gotowi, zawsze blisko; Liceum dla DorosłychSprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego za rok szkolny 2012/2013.. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 4.. Oto wzory sprawozdań do pobrania.. Pomoc w wypełnianiu dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych - 47 osób.Sprawozdanie wychowawcy klasy za I semestr roku szkolnego 2020/2021.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - PrawoSprawozdanie z pracy szkoły za I semestr r. szk.. Wychowawca: .. Przykładowe sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego - ePedagogika Rekomendowany przez PortalOświatowy.plTitle: SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA/PSYCHOLOGA Author: Beata Last modified by: SP MIĘKISZ NOWY Created Date: 1/28/2019 10:54:00 AM Other titlesW wymiarze czysto formalnym służy opracowaniu pisemnego sprawozdania z realizacji działań zaplanowanych na początku roku szkolnego..

Sprawozdanie z działalności pedagoga szkolnego.

Przekazujemy sprawozdanie z pracy Szkoły Podstawowej nr 153 w Łodzi za I semestr roku szkolnego 2015/16.. za rok szkolny 2017/2018.. Ocena realizacji podjętych zadań: Zadanie.. Semestr .. rok szkolny .. …………………………………………………… (nazwisko i imię pedagoga) Ilość uczniów korzystających indywidualnie z pomocy pedagoga: …………………………… Ilość interwencji:……………………………………………………………………………….Sprawozdanie PEDAGOGA SZKOLNEGO.. Wyniki etapu szkolnego międzyszkolnego konkursu matematycznego Muszelka.. Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej.Pedagog szkolny i Doradca zawodowy.. W piątek, 6 marca 2015r.. Semestr .. rok szkolny .. …………………………………………………… (nazwisko i imię pedagoga) Ilość uczniów korzystających indywidualnie z pomocy pedagoga: …………………………… Ilość interwencji:……………………………………………………………………………….1 Sprawozdanie z działalności pedagoga szkolnego za I semestr roku szkolnego 2011/12 Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z ustaleniami podjętymi w rocznym planie pracy.. Z rodzicami - 70.. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Bodzentynie.. W ramach poradnictwa i konsultacji prowadzonych dla wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników pedagogicznych .Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego za I półrocze.. Służenie radą i pomocą nauczycielom wydającym opinie o uczniach potrzebujących pomocy specjalistycznej.Sprawozdanie Z Pracy Pedagoga Szkolnego Za Semestr pliczek.waw.pl/Sprawozdanie-Z-Pracy-Pedagoga-Szk… / 5 lat temu (18 sierpnia) Nie możesz dodać komentarza.str..

Niniejsze sprawozdanie .

Procedury odbioru podręczników/książek w okresie pandemii; Biblioteka szkolna poleca; Statystyka; Wykaz lektur szkolnych .. Sprawozdanie z działalności pedagoga szkolnego .SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO.. Decyzja co do jego formy należy do samego pedagoga, z wyjątkiem tych placówek, w których obowiązują specjalne formularze sprawozdawcze.Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z ustaleniami podjętymi w rocznym planie pracy.. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna; 2.. Liczba uczniów: .. Sprawozdanie z działalności pedagoga szkolnego za I semestr roku szkolnego 2011/12 Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z ustaleniami podjętymi w rocznym planie pracy.. ( wymiar pracy 11 godzin w tygodniu) 1.. GOK; GOPS (asystentem rodzin); 3.. Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z rocznym planie pracy .. Ocena stopnia realizacji.. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno .Pobierz wypełniony dokument i skorzystaj z podpowiedzi przy tworzeniu własnego sprawozdania.. Niniejsze sprawozdanie obejmuje działania wynikające z Rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r..

Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego za pierwszy semestrSprawozdanie PEDAGOGA SZKOLNEGO.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły.. 1 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Strzygach PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn.. Lektury szkolne w klasach IV-VI; Lektury szkolne w klasach I-III; Katalog biblioteki szkolnej .. Liczba uczniów klasyfikowanych: .. * Sprawozdanie Pedagoga Szkolnego Za I Semestr 2013 * angry birds rio klucz do pelnej wersji Chomikuj Pn En 12828 crack razor fifa 13 darmowe gierki na htc sciagnij darmowe gry na nokie 5230 darmowe gry na telefon tekken ewa gotuje 24 01 2014 fast the music marzec 2014 forum we filmy do pobierania bez logowania i rejestracji gips do form kamieniaFile : Sprawozdanie Pedagoga Szkolnego Za I Semestr 2013.zip.. Kurator rodzinny; 6.. Rozmowy i spotkania indywidualne: Z uczniami - 123.. Policja (dzielnicowy); 7.. Katarzyna Forc.. W I semestrze zrealizowałam następujące zadnia : 1.ZADNIA OGÓLNO-WYCHOWAWCZE : a).Stałe czuwanie nad prawidłowa realizacja obowiązku szkolnego przez uczniów (wypełnianie w każdym miesiącu przez wychowawców klas Arkusze- .Komentarze .. Małgorzata Klimczak..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt