Na podstawie wiadomości z tekstu źródłowego opisz szkołę w zaborze rosyjskim

Pobierz

Szkoła elementarna w Owczarach: - Przed lekcjami dzieci musiały modlić się po rosyjsku.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Rozwój Japonii.. Wywiad z Lucjanem Wolanowskim, rozmawiała Anna Wcisło, "Przekrój", 1982 r. (fragment) - Nasza .Jeśli uczeń z przyczyn od siebie niezależnych nie może ich napisać w wyznaczonym terminie powinien to uczynić później, konsultując się z nauczycielem.. Plony czterech zbóż na ziemiach polskich (w kwintalach z 1 ha) Podaj nazwę obszaru, na którym plony zbóż były najwyższe w okresie .. Świat w drugiej połowie XIX wieku.Bryk.pl - Strefa wiedzy.. Za przykładem robotników - uczniowie również przystąpili do strajków.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. 7.Każdy uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, ale nie w czasie trwania lekcji.Program integruje wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, takich jak: historia, geografia, literatura, sztuka, psychologia, kultura i nauka.. Na podstawie wiadomości z tekstu źródłowego opisz szkołę w zaborze rosyjskim.Tam język rosyjski wprowadzono jako przedmiot dopiero w 1871 roku, a jako język wykładowy w 1885 roku czyli 14 lat później..

Na podstawie wiadomości z podręcznika oraz podanego.

Zadanie w załączniku 1.. Została ona zamknięta w 1869 roku, a na jej miejsce powołano Uniwersytet Warszawski.. 2013-03-06 15:42:39 Przeczytaj uważnie fragment tekstu , a nastepnie wykonaj polecenia 2017-03-29 15:12:26Opisz na podstawie tekstu źródłowego warunki życia panujące w getcie.. Proces torowania przez towarzysza Kim Ir Sena drogi do rewolucji nie był lekki.. XIX w., Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 1994) .. Z ostatniej .Matura 2015.. Już od 1864 rozpoczęła się likwidacja klasztorów, a nielicznym które pozostały, odebrano majątki.. - Młodzież szkół średnich Królestwa Polskiego opowiedziała się po stronie robotników w ich walce z caratem.. Cyt. Przez więzienne mury szkoły carskiej.Metody rusyfikacji na podstawie Syzyfowych prac.. HISTORIA poziom rozszerzony dla LO [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] - tutaj znajdziecie dzisiaj ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ egzaminu maturalnego z historii rozszerzonej .Zadania maturalne z Historii Temat: Nowożytność (część 1.). W KLASACH IV-VI.. Śląsk.. SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZTYNKU r. szk.. Wywiad z Lucjanem Wolanowskim, rozmawiała Anna Wcisło, "Przekrój", 1982 r. (fragment) - Nasza .- samodzielna praca na lekcji, np. praca w grupach, projekty, praca z mapą, tekstem źródłowym, ikonografią, - zadania domowe, Oceniane będą również zadania praktyczne, wykonanie dodatkowych zadań , udział w konkursach, prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz umiejętność publicznych wystąpień na forum klasy i szkoły.Przy analizie tekstu źródłowego brane są pod uwagę: stopień ogólnego rozumienia tekstu, umiejętność: interpretacji informacji zawartych w tekście, udzielenia odpowiedzi na postawione do tekstu pytania, samodzielnego formułowania pytań do tekstu, wyjaśniania pojęć znajdujących się w tekście, wnioskowania na podstawie .PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA..

opracowane na podstawie: 1. tekstu źródłowego wykonaj zadania.

Podstawa prawna: 1.. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO.. 0-1 Umieszczenie opisanego wydarzenia w czasie.. Strajk ten wpisuje się w zmagania społeczeństwa polskiego z systemem komunistycznym w latach .- opisać politykę władz zaborczych wobec społeczeństwa polskiego w zaborze rosyjskim i pruskim, - omówić reakcję Polaków na działania władz Rosji i Prus.. Podaj nazwę zaboru, który osiągał najwyższe rezultaty w produkcji zbóż w latach .. Rozwój Japonii.. - Lekcje polegały w dużej mierze na sprawdzaniu, czy dzieci nauczyły się alfabetu .Po przeczytaniu tekstu na temat zajść antyżydowskich na polskich uczelniach w 1935 r. spróbuj ustosunkować się do pomysłu wprowadzenia tzw. getta ławkowego.. Europejczyku - pan nie jest już najważniejszy!. Nieco wcześniej represje spadły na Szkołę Główną.. Zabór pruskiKorzystanie z informacji Poprawna odpowiedź: 3. powstanie Chmielnickiego B. Korzystanie z informacji Zidentyfikowanie postaci historycznej na podstawie informacji z tekstu.. Rozgłos o towarzyszu Kim Ir Senie rósł z dnia na dzień.. Europejczyku - pan nie jest już najważniejszy!. Jakich zmian w szkole oczekiwała młodzież?. Na podstawie wiadomości z podręcznika oraz podanego.. Uczeń rozumie: - wyjaśnić okoliczności przyznania autonomii Polakom w zaborze austriackim..

tekstu źródłowego wykonaj zadania.

- Imiona i nazwiska uczniów zmieniane były na rosyjskie.. Jaki był stosunek młodzieży szkolnej do strajkujących robotników?. Poleca: 97/100 % użytkowników, liczba głosów: 3243.. 0-1 Zdający otrzymuje 1 punkt za podkreślenie właściwego wydarzenia.Scharakteryzuj rządy komunistyczne w Chinach w czasach Mao Tse-tunga.. Prace, ściągi i gotowce na studia.Na podstawie danych z tabeli i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. W 1864 wprowadzono naukę języka rosyjskiego jako obowiązkową dla szkół średnich, a po 4 latach uczono w nim wszystkich przedmiotów oprócz religii.. Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz .Na podstawie tekstu źródłowego odpowiedz na poniższe pytania.. Zadanie.. Oczywiście z językiem rosyjskim jako wykładowym.Rozpoczęto walkę z kościołem katolickim.. Wybór tekstów źródłowych.. WE WRZĄCEJ WIELKIEJ.. W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.. Uwzględnij problemy, z którymi musieli sobie radzić jego mieszkańcy.. Question from @Emiliak75 - Gimnazjum - HistoriaNa podstawie wiadomości z podręcznika oraz podanego tekstu źródłowego wykonajcie zadania.. Japońscy imperialiści i ich sługusi - reakcyjnaStrajk młodzieży szkolnej i studentów w Lublinie w styczniu 1947 roku był jedynym w skali całej Polski zbiorowym protestem podczas kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego..

2021-01-21 19:11:21 Na podstawie tekstu źródłowego krótko scharakteryzuj rolę radia.

W programie - z godnie z założeniami podstawy programowej - dominują treści historyczne, przy zachowaniu jednak właściwych proporcji pomiędzy zagadnieniami z obu przedmiotów.Scharakteryzuj rządy komunistyczne w Chinach w czasach Mao Tse-tunga.. Nowy termin musi być w zgodzie z WSO.. Wypracowania i ściągi dla liceum, szkoły podstawowej.. Rozporządzenie Minis- znajomość wiadomości z przedmiotu - umiejętność wnioskowania - umiejętność analizy przyczynowo-skutkowej - umiejętność uzasadniania i argumentowania - znajomość i swoboda w posługiwaniu sie mapa - umiejętność analizy tekstu źródłowego - umiejętność kojarzenia wiedzy z innych przedmiotów na historii.- zaznacza na osi czasu daty: 1795, 1797, 1807 + - tłumaczy na podstawie tekstu źródłowego, na czym polegała rola gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w tworzeniu Legionów Polskich + - interpretuje tekst "Mazurka Dąbrowskiego" + - ocenia, jakie znaczenie dla dążeń niepodległościowych Polaków miała klęska Napoleona w wojnie z .PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt